I 2021 er der udsigt til skattefordelen forældrekøb bortfalder

Partierne bag den nye finanslov for 2020 har aftalt en ændring af de nuværende skatteregler for de såkaldte forældrekøb.

Med ændringen bliver det fra og med 2021 dyrere for forældre at finansiere en lejlighed, som anvendes til udlejning til nærtstående, da forældrene ikke længere vil kunne anvende vir...

Nørregaard|Mieritz åbner kontor i Næstved!

 Siden 2015 har vi haft fast base på Torvet i Køge, men i dag åbner vi dørene til vores nye afdelingskontor i hjertet af Næstved. Fra den 15. januar 2020 kan du fremover tillige findes os på adressen Sct. Peders Kirkeplads 9, Næstved.

<...