Nye regler om brug af e-mails i lejeforhold

Nye regler om digital kommunikation mellem lejer og udlejer er vedtaget.

Tidligere måtte udlejer og lejer kun kommunikere via varige digitale medier (såsom e-mail), hvis der forelå en særskilt aftale herom.

Den nye markedsføringslov

Rammerne for markedsføringsmæssigt at skilte med ’garanti’ er udvidet.

Den 1. juli 2017 trådte den nye markedsføringslov i kraft, og ved første øjekast forekommer det, at der er tale om fuldstændig anderledes lovgivning på området.

Formålet med den nye markedsføringslov har imidlertid som det f...

Ny ordning om fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2017 trådte loven om fremtidsfuldmagter i kraft. Den nye lov giver mulighed for selv at udpege en person, som i fremtiden kan tage beslutninger på ens vegne, hvis man mister evnen til at tage sig af sine personlige og økonomiske forhold.

Med den nye lov om fremtidsfuldmagter er det muligt for en borg...