Overvejer du et generationsskifte i din virksomhed?

Folketinget vedtog i 2017 et lovforslag vedrørende en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte frem mod år 2020.

Når en familieejet virksomhed skal overdrages fra én generation til en anden, skal der betales en afgift til staten. Hvis generationsskiftet sker i forbindelse med, at vi...

Nye regler om forretningshemmeligheder er vej

De nye regler skal implementere et EU-direktiv, og vil afløse markedsføringslovens regler om forretningshemmeligheder.

Den nye lov om forretningshemmeligheder samler den danske regulering under ét, og vil samtidig medføre bedre beskyttelse mod misbrug.

Indledningsvis er det værd at bemærke, at den nye lo...

Ny ferielov ændrer grundlæggende hidtidige regler

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en større ændring af ferielovgivningen, som grundlæggende vil ændre det danske feriesystem fra den 1. september 2020.

Den nye ferielov medfører mange ændringer i de nugældende regler, men den største ændring findes utvivlsomt i overgangen fra forskudt ferie til ...