Nørregaard|Mieritz Advokatfirma flytter tilbage torvet i Køge

Nørregaard|Mieritz Advokatfirma og DreistStorgaard Advokater har pr. 1. november 2019 i fællesskab besluttet at lade de kontorer, som gik sammen i starten af året, adskille igen.

 

Vi er i god forståelse kommet til den erkendelse, at vores forskellige kulturer har været vanskelige at forene og bedre udvikler sig hver for sig. 

 

Vi ski...

Ny vejledning om GDPR i forbindelse med ansættelsesforhold

Datatilsynet er udkommet med en ny vejledning om databeskyttelsesforordningen og databeskytttelseslovens indflydelse på ansættelsesforhold. 

Vejledningen - som både kan fungere som et hurtigt indblik i persondataproblemstillinger før under og efter ansættelsesforhold, samt som opslagsværk n...

Forslag til lov om ændring af varemærkeloven vej…

Lovforslaget om ændring af varemærkeloven er for tiden under behandling i Folketinget.

Formålet med lovforslaget er at modernisere reguleringen af varemærker og ækvivalerer de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet. 

Med lovforslaget vil kravet for registrering af et varemærke, ikke længere være gældende, dog skal varemærket gengives grafis...

Husk at registrer dit selskabs reelle ejere for at undgå tvangsopløsning

I foråret 2017 fik danske virksomheder pligt til at registrere deres reelle ejer. Det skete for at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme ved at sikre en øget gennemsigtighed i ejerforhold på erhvervsområdet.

Langt størstedelen af alle registreringspligtige virksomheder har a...