Datatilsynet har nu offentliggjort deres planlagte tilsyn for 2018

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Datatilsynet har nu offentliggjort tilsynets planlagte tilsyn indtil udgangen af 2018. Datatilsynet har blandt andet valgt at fokusere på behandlingsgrundlag og persondatasikkerhed hos private virksomheder, hvor fokus især vil være rettet imod datingsider og kundeklubbe...

Bilproducents afslag at lade bilforhandler genindtræde som reparatør efter ophævelse af parternes aftale var i strid med konkurrenceloven

Sagen vedrørte, om Bilproducent B  havde handlet ansvarspådragende overfor Bilforhandler F ved at have afvist, at F kunne fortsætte som autoriseret reparatør efter ophævelse af forhandleraftale.

Parterne indgik en forhandleraftale i 2009, der gjorde F til autoriseret forhandler og reparatør af B’s biler. B oplevede i nogle år en række problemer i samarbejdet, bl.a. uber...

AB 92 afløses af AB 18

Byggeriets standardvilkår har efterhånden mange år bag sig, og står derfor nu overfor en revision.

De Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92),  og De Almindelige Betingelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89), står foran at blive afløst af henholdsvi...

Nørregaard|Mieritz vinder principiel sag ved Højesteret

Nørregaard|Mieritz vinder principiel sag ved Højesteret

Højesteret har d.d. afsagt en principiel afgørelse omkring de krav, en forbruger kan kræve i tilfælde af ophævelse af et køb.

Advokat Jesper Køppen Mieritz har gennem forløbet repræsenteret en bilforhandler, som ...