Forslag til lov om ændring af varemærkeloven vej…

Lovforslaget om ændring af varemærkeloven er for tiden under behandling i Folketinget.

Formålet med lovforslaget er at modernisere reguleringen af varemærker og ækvivalerer de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet. 

Med lovforslaget vil kravet for registrering af et varemærke, ikke længere være gældende, dog skal varemærket gengives grafisk, men blot på en passende måde, således at varemærkerettighedens indhold kan fastslås klart og præcist. 

Reglerne om kolliderende ældre rettigheder og hensynene bag varemærkesystemet justeres, så de i højere grad afspejler praksis ved EU-domstolen. Patent- og Varemærkestyrelsens undersøgelse og behandling af ansøgninger i relation til ældre rettigheder justeres, så den tilpasses brugerne af det danske varemærkesystem. Lovforslaget giver desuden mulighed for, at en rettighedshaver vil kunne forhindre, at varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed. 

Strukturen for ansøgningsgebyrer bliver harmoniseret i forhold til strukturen ved EU-varemærkekontoret. Hvor en ansøgning tidligere har omfattet tre vare-/tjenesteydelsesklasser, vil det fremover blot omfatte én klasse.

Loven skal ifølge forslaget træde i kraft den 1. januar 2019. 

 

Hvis du vil vide mere om varemærke– og kendetegnsrettigheder, så kontakt os gerne på post@nmaf.dk.