Bilproducents afslag at lade bilforhandler genindtræde som reparatør efter ophævelse af parternes aftale var i strid med konkurrenceloven

Sagen vedrørte, om Bilproducent B  havde handlet ansvarspådragende overfor Bilforhandler F ved at have afvist, at F kunne fortsætte som autoriseret reparatør efter ophævelse af forhandleraftale.

Parterne indgik en forhandleraftale i 2009, der gjorde F til autoriseret forhandler og reparatør af B’s biler. B oplevede i nogle år en række problemer i samarbejdet, bl.a. uberettiget markedsføring af en anden bilproducents materiale i et showroom, der var dedikeret til B’s biler. Derudover valgte F i september 2012 at afvikle sine aktiviteter i en af sine afdelinger, hvilket var i strid med opsigelsesvarslet på to år. Dette medførte, at B opsagde aftalen.

B kunne i 2014 konstatere, at F trods flere advarsler både opstillede og udstillede  B’s biler fra uautoriserede lokaler, hvilket tillige var en væsentlig misligholdelse af forhandleraftalen. B ophævede derfor på denne baggrund aftalen. F ophørte først 10 måneder efter aftalens ophævelse med at benytte sig af B’s logo.

F forsøgte af flere omgange at forsætte som autoriseret reparatør, hvilket B afviste på baggrund af de gentagende væsentlige misligholdelser af forhandleraftalen. B mente ikke, at F kunne få lov til at fungere som autoriseret reparatør, før der var gået en 5-årig periode.

F mente, at B’s afvisning var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og EU-traktatens artikel 101, stk. 1., samt misbrug af dominerende stilling, der er i strid med konkurrencelovens § 11 og EU-traktatens artikel 102. Subsidiært gjorde F gældende, at det udgjorde en konkurrence begrænsende aftale.

B mente derimod ikke, at det var i strid med ovenfornævnte. Ligeledes gjorde B det klart, at  B ikke havde afgivet et løfte til F om, at F kunne fortsætte eller genoptages som autoriseret reparatør.

Sø – og Handelsretten kom frem til, at man ikke på baggrund af F’s status som forhandler kunne lade dette påvirke F’s status som reparatør, da det ikke var påvist, at F ikke ville kunne opfylde kravene som reparatør.

I og med at retten til at fortsætte som reparatør indgik i parternes aftale, fandt retten, at B’s afslag på at lade F genindtræde som  autoriseret reparatør som værende i strid med aftalen og konkurrenceloven, hvorved F fik medhold. B var derfor forpligtet til at anerkende F som autoriseret reparatør. 

 

Nørregaard Mieritz Advokatfirma er specialister i erhvervsret og står altid klar til at rådgive dig. Du kan kontakte os på post@nmaf.dk