Nørregaard|Mieritz vinder principiel sag ved Højesteret

Nørregaard|Mieritz vinder principiel sag ved Højesteret

Højesteret har d.d. afsagt en principiel afgørelse omkring de krav, en forbruger kan kræve i tilfælde af ophævelse af et køb.

Advokat Jesper Køppen Mieritz har gennem forløbet repræsenteret en bilforhandler, som af en forbruger var blevet afkrævet at tilbagebetale alle finansieringsomkostninger og renter, som forbrugeren løbende og ved opstart havde betalt ved optagelse af et billån.

Gennem hele forløbet var forbrugeren repræsenteret af FDM, som bistod forbrugeren med at føre sagen. FDM havde den opfattelse, at forbrugeren kunne kræve betaling af renter og finansieringsomkostninger af forhandleren på trods af, at forhandleren ikke havde lånt forbrugeren pengene. Forhandleren havde solgt bilen, der desværre viste sig at lide af en mangel og tog herefter bilen tilbage og returnerede købesummen. Pengene til køb af bilen var lånt i en bank. Aftalen til banken blev imidlertid formidlet af forhandleren, hvorfor FDM med støtte i Kreditaftaleloven forsøgte at udvide forhandlerens tilbagebetalingspligt som følge af ophævelse af handlen.

Højesteret har i deres præmisser udtalt følgende:

Højesteret tiltræder, at de finansieringsomkostninger, som Forbrugeren har betalt til Banken, ikke kan anses for omfattet af det, som Forhandleren ”har modtaget i betaling”, og som Forhandleren derfor skulle tilbagegive efter købelovens § 57. Kreditaftalelovens § 33, stk. 3, regulerer ikke, hvilke krav en forbruger kan rejse over for sælgeren (Forhandleren), og kan derfor ikke føre til en anden fortolkning af købelovens § 57.

Dommen ændrer en årelang praksis hos Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet har i en årrække fortolket loven anderledes og tilladt, at forbrugere også kunne kræve renter og finansieringsomkostninger fra en sælger. Denne forkerte praksis slutter med afsigelsen af denne dom.

Advokat Jesper Køppen Mieritz udtaler: ”Vi er helt enige i Højesterets præmisser for afgørelsen af sagen. Det er det vi har gjort gældende i byretten, landsretten og også for Højesteret. Vi har vundet alle 3 gange, men FDM har fastholdt deres egen opfattelse. Det er en vigtig og skelsættende dom, da den meget præcist formulerer alle sælgeres forpligtigelser over for en kunde, der er forbruger. Dommen vil få betydning for alle brancher, da den vedrører fortolkning af loven. Afgørelsen vil derfor få betydning for mange, ligesom den vil gøre op med den forkerte praksis, der har været i Forbrugerklagenævnet. Vi er naturligvis meget glade og stolte af resultatet.”

Hvis du ønsker at vide mere om dommen, dens betydning og rækkevidde så kontakt Nørregaard|Mieritz for yderligere.