Ny ferielov ændrer grundlæggende hidtidige regler

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en større ændring af ferielovgivningen, som grundlæggende vil ændre det danske feriesystem fra den 1. september 2020.

Den nye ferielov medfører mange ændringer i de nugældende regler, men den største ændring findes utvivlsomt i overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie.

Ved samtidighedsferie forstås, at ferien fremover kan afholdes samtidig med, at den optjenes, altså i samme år. Dette afskiller sig fra de nuværende regler, hvor optjening og afholdelse sker forskudt.

Ændringen medfører, at optjeningsperioden vil løbe fra den 1. september til den 31. august, mens afholdelsesperioden vil løbe samtidig med optjeningsperioden + 4 måneder, det vil sige fra den 1. september til den 31. december året efter.

Overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie får særligt betydning for nyuddannede, der som noget nyt vil kunne afholde betalt ferie allerede i deres første år på arbejdsmarkedet. Efter de nugældende regler skal nyuddannede først optjene retten til ferie med løn, og har derfor ikke ret til at afholde betalt ferie i den første del af deres ansættelse.

Overgangsregler skal modvirke dobbeltferie

Ved overgangen til den nye ferielov vil lønmodtagere have optjent forskudt ferie efter de nugældende regler, som lønmodtagerne vil kunne afholde i det efterfølgende ferieår (hvor den nye lov træder i kraft). Samtidig vil de ansatte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie til benyttelse i samme år, hvormed medarbejderen reelt vil få 10 ugers ferie til afholdelse i det første år med den nye ferielov (5 uger fra året før + 5 uger som opspares i løbet af året jf. de nye regler).

For at undgå denne utilsigtede ”dobbeltferie” indføres en overgangsordning, som træder i kraft pr. 1. januar 2019

Overgangsordningen medfører, at ferie, som efter de nugældende regler optjenes i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, skal afholdes fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020. Den ferie som samtidig optjenes i denne periode, bliver ”indefrosset” i en ny fond – Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Ferie-midler – som skal forvalte (og forrente) de indefrosne midler.

Den opsparede ferie udbetales først til lønmodtageren, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet, eksempelvis for at gå på pension.

Ovenstående er blot et udpluk af de nye regler, og du er velkommen til at kontakte os på post@nmaf.dk, såfremt du vil vide mere om den nye ferielov.