Nye regler om brug af e-mails i lejeforhold

Nye regler om digital kommunikation mellem lejer og udlejer er vedtaget.

Tidligere måtte udlejer og lejer kun kommunikere via varige digitale medier (såsom e-mail), hvis der forelå en særskilt aftale herom.

Efter de nye regler – som trådte i kraft den 1. januar 2018 – er det nu valgfrit for parterne, hvilken skriftlig kommunikationsform de ønsker at benytte. Det står således frit for at benytte digital kommunikation, uden at der foreligger en særskilt aftale herom.

Både udlejer og lejer har dog mulighed for at frabede sig digital kommunikation. Hvis enten udlejer eller lejer er fritaget for digital post i almindelighed, kan meddelelser naturligvis ikke fremsendes med digital post til denne.

Der er enkelte tilfælde, hvor digital kommunikation ikke er tilladt. Det gælder ved udlejers opsigelse, og ved påkrav efter lejerens misligholdelse. Parterne kan heller ikke aftale, at der kan benyttes digital kommunikation i disse to tilfælde.

Lovændringen tydeliggør endvidere reglerne for brug af digital kommunikation i forbindelse med ind- og fraflytningssyn, idet det efter lovændringen er fastslået, at udlejer har ret til at udleveren rapporten digitalt.

Endeligt medfører lovændringen, at udlejers tilbudspligt kan opfyldes ved at gøre oplysningerne tilgængelige på en digital platform.

Hvis du vil vide mere om digital kommunikation mellem lejer og udlejer, eller har du spørgsmål til lejeloven generelt, er du altid velkommen til at kontakte Nørregaard│Mieritz Advokatfirma på post@nmaf.dk.