Ny lov om ansættelsesklausuler vedtaget

Ny samlet lov om ansættelsesklausuler

Folketinget har netop vedtaget en ny samlet lov om ansættelsesklausuler.

Folketinget har den 10. december 2015 vedtaget et lovforslag, der har til formål at begrænse brugen af ansættelsesklausuler.

Den nye lov, som træder i kraft ved årsskiftet, samler alle regler om ansættelsesklausuler og gælder for alle ansættelsesforhold fremadrettet.

Det vil fortsat være muligt for virksomheder at beskytte deres forretningshemmeligheder ved at bruge ansættelsesklausuler som kundeklausuler og konkurrenceklausuler. Men kravene for at bruge klausulerne strammes, så virksomhederne motiveres til at vælge kortvarige ansættelsesklausuler. Samtidig må klausulerne maksimalt vare i 12 måneder, efter at medarbejderen har fratrådt sin stilling, og kan først gælde efter seks måneders ansættelse.

Loven betyder også, at nye aftaler om jobklausuler forbydes, og eksisterende aftaler om jobklausuler gøres ugyldige efter en overgangsperiode på fem år fra lovens ikrafttræden. På den måde får de berørte parter mulighed for at indrette sig på de nye regler. Aftaler om konkurrence- og kundeklausuler indgået inden den 1. januar 2016 omfattes ikke af den nye lov – her gælder de hidtidige regler.

Nørregaard│Mieritz bistår med rådgivning og udarbejdelse samt tvistløsning vedrørende ansættelsesklausuler.