15%-reglen lever fortsat

 

Det har siden 1982 fulgt af den såkaldte 15 %-regel i værdiansættelsescirkulæret, at familieoverdragelser til den nære familiekreds til af fast ejendom kan ske til en pris, som afviger fra den offentlige ejendomsvurdering med +/- 15 %.

Højesteret har tidligere i en kendelse fra 2016 sl...

Nye rekonstruktionsregler

 - af advokat og partner Jeppe Nørregaard

 

Den 23. marts 2021 vedtog Folketinget en lovændring af rekonstruktionsreglerne i konkursloven. Lovændringen skal forbedre nødlidende virksomheders mulighed for overlevelse gennem rekonstruktion.

De hidtil gældende regler i konkursloven vedr...

Ny afgørelse om konkurrenceklausuler i ejeraftaler

- af advokat og partner Jeppe Nørregaard

 

Et forhold, som ofte reguleres, når man indgår aftaler om partnerskab og om at eje en virksomhed sammen, er konkurrence- og kundeklausuler.

Det er naturligt set fra både de øvrige ejeres og virksomhedens perspektiv, at en medej...