Forslag til lov om ændring af varemærkeloven vej…

Lovforslaget om ændring af varemærkeloven er for tiden under behandling i Folketinget.

Formålet med lovforslaget er at modernisere reguleringen af varemærker og ækvivalerer de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet. 

Med lovforslaget vil kravet for registrering af et varemærke, ikke længere være gældende, dog skal varemærket gengives grafis...

Ny vejledning om GDPR i forbindelse med ansættelsesforhold

Datatilsynet er udkommet med en ny vejledning om databeskyttelsesforordningen og databeskytttelseslovens indflydelse på ansættelsesforhold. 

Vejledningen - som både kan fungere som et hurtigt indblik i persondataproblemstillinger før under og efter ansættelsesforhold, samt som opslagsværk n...

Pressemeddelelse: 2019 byder en spændende nyhed hos Nørregaard|Mieritz!

DreistStorgaard og Nørregaard|Mieritz fusionerer pr. 1. marts 2019


De to advokatfirmaer; DreistStorgaard og Nørregaard|Mieritz, fusionerer med virkning fra 1. marts 2019. Den fælles virksomhed fortsætter under navnet DreistStorgaard.

DreistStorgaard vil fremover beskæftige i alt ca. 80 medarbejdere, fordelt på hoveddomicilet beliggende Bag Have...

Husk at registrer dit selskabs reelle ejere for at undgå tvangsopløsning

I foråret 2017 fik danske virksomheder pligt til at registrere deres reelle ejer. Det skete for at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme ved at sikre en øget gennemsigtighed i ejerforhold på erhvervsområdet.

Langt størstedelen af alle registreringspligtige virksomheder har a...