Medarbejdere

Jeppe Nørregaard

Advokat (L) / partner

 • Mobil: 31 95 97 88
 • Telefon: 88 93 95 00
 • jn@nmaf.dk
 • jeppenorregaard
 • Jeppe Nørregaard

Ansættelsesret
Bestyrelsesarbejde
Entrepriseret
Erhvervsejendomme –
køb/salg/leje
Generationsskifte
Inkasso og tvangsauktioner
Insolvens
Kontrakter
Køb og salg af ejendom
Køb og salg af virksomhed
Rets- og voldgiftssager
Selskabsret
Sportsret
Testamenter og ægtepagter

Jesper Køppen Mieritz

Advokat (H) / partner

Bestyrelsesarbejde
Køb og salg af virksomheder
Ansættelsesret
Entrepriseret og fast ejendom
Selskabsret
Immaterielret

Sanne Tanja Lund

Advokat (L)

 • Mobil: 29 27 90 03
 • Telefon: 88 93 95 00
 • sl@nmaf.dk

Retssager
Køb og salg af fast ejendom
Testamenter og ægtepagter
Familieret
Ansættelsesret
Lejeret
Hundelov
Insolvens
Konkurskarantæne
Inkasso og tvangsauktioner

Mette Pugholm

Advokat

 • Mobil: 29 47 77 74
 • Telefon: 88 93 95 00
 • mp@nmaf.dk
 • mettepugholm

Retssager
Ejendomshandler
Ægtepagter
Testamenter
Kontrakter

Kathrine Louise Ruhnau

Advokatfuldmægtig

Inkassosager
Køb og salg af fast ejendom
Retssager
Selskabsret
Testamenter og ægtepagter

Daniel Prehn

Advokatfuldmægtig

 • Mobil: 93 63 73 01
 • Telefon: 88 93 95 00
 • dp@nmaf.dk

Retssager - inkasso

Vibeke Struntze

Juridisk sagsbehandler

 • Telefon: 88 93 95 00
 • vs@nmaf.dk

Ejendomshandler
Selskabsret

Stine Jørgensen

Juridisk sagsbehandler

 • Telefon: 88 93 95 08
 • sj@nmaf.dk

Erhvervsret
Selskabsret
Ejendomshandler

Sara Behrent

Juridisk Sagsbehandler

 • Mobil: 88 93 95 04
 • Telefon: 88 93 95 04
 • sb@nmaf.dk

Ejendomshandler
Testamenter og ægtepagter
Inkasso
Retssager

Nicklas Mynchau

Stud.jur.

Retssager
Inkassosager
Administrative forhold

Michella Grube Sørensen

Piccoline