Medarbejdere

Jeppe Nørregaard

Advokat (L) / partner

 • Mobil: 31 95 97 88
 • Telefon: 88 93 95 00
 • jn@nmaf.dk
 • jeppenorregaard
 • Jeppe Nørregaard

Ansættelsesret
Bestyrelsesarbejde
Entrepriseret
Erhvervsejendomme –
køb/salg/leje
Generationsskifte
Inkasso og tvangsauktioner
Insolvens
Kontrakter
Køb og salg af ejendom
Køb og salg af virksomhed
Rets- og voldgiftssager
Selskabsret
Sportsret
Testamenter og ægtepagter

Jesper Køppen Fenger-Mieritz

Advokat (H) / partner

Bestyrelsesarbejde
Køb og salg af virksomheder
Ansættelsesret
Entrepriseret og fast ejendom
Selskabsret
Immaterielret

Kathrine Furman Ruhnau

Advokat

Køb og salg af fast ejendom
Retssager
Selskabsret
Testamenter og ægtepagter
Ansættelsesret
Foreningsret
Køb og salg af virksomheder
Insolvens

 

Christina Monefeldt Engestoft

Advokat

Køb og salg af fast ejendom
Retssager
Selskabsret
Testamenter og ægtepagter
Foreningsret
Køb og salg af virksomheder
Mangler ved fast ejendom
Erhvervsforhold
Inkasso
Dødsbobehandling

 

Kasper S. R. Andersen

Advokatfuldmægtig

 • Mobil: 91 89 90 13
 • Telefon: 88 93 95 00
 • ksa@nmaf.dk

Retssager
Erhvervsforhold

Vibeke Struntze

Juridisk sagsbehandler

 • Mobil: 88 93 95 09
 • Telefon: 88 93 95 00
 • vs@nmaf.dk

Ejendomshandler
Ejendomsadministration
Bestyrelsessager
Selskabsret

Stine Jørgensen

Juridisk sagsbehandler

 • Mobil: 88 93 95 08
 • Telefon: 88 93 95 00
 • sj@nmaf.dk

Selskabsret
Inkasso
Dødsboer
Testamente/ægtepagter/fremtidsfuldmagter

Sara Behrent

Juridisk Sagsbehandler

 • Mobil: 88 93 95 04
 • Telefon: 88 93 95 00
 • sb@nmaf.dk

Ejendomshandler
Testamenter og ægtepagter
Inkasso
Retssager

Heidi Jensen Hvass

Juridisk sagsbehandler

Konkursboer
Retssager

Michella Grube Sørensen

Jurastuderende

 

Susanne Andersen

Jurastuderende

 

Christina Strøm

Administrativ medarbejder

 • Mobil: 88 93 95 03
 • Telefon: 88 93 95 00
 • cs@nmaf.dk